Vetenskapligt råd

Annamaria Vezzani

Annamaria Vezzani är ledare för Laboratory of Experimental Neurology på Mario Negri Institute for Pharmacological Research i Milano. Hon erhöll sin doktorsgrad i neurofarmakologi på Mario Negri-institutet, och har haft postdoc-positioner på bl a University of Maryland i USA och Karolinska Institutet.

Annamaria Vezzanis huvudsakliga forskningsinriktning är de biokemiska och molekylära mekanismerna bakom epilepsi, och i synnerhet neuroaktiva peptider och inflammationsmediatorer. Hon har publicerat över 160 originalartiklar och översiktsartiklar i akademiskt granskade vetenskapliga tidskrifter med högt anseende, och var den första som tillämpade genterapeutisk uppreglering av NPY i djurmodeller.

Hon var ordförande i Commission on Neurobiology inom International League Against Epilepsy (ILAE) under åren 2005-2009 och är en aktiv medlem i ILAE liksom i olika kommittéer i American Epilepsy Society (AES). År 2009 tilldelades hon priset Research Recognition Award från AES för sina translationella forskningsinsatser.

Deniz Kirik

Deniz Kirik är ledare för Brain Repair and Imaging in Neural Systems unit (BRAIN) på Lunds Universitet. Han är internationellt erkänd inom experimentell och translationell neuroforskning med särskild inriktning på genterapi för sjukdomar i basala ganglierna, och är i frontlinjen när det gäller utveckling av nya och kliniskt relevanta djurmodeller för neurodegenerativa sjukdomar såsom t ex Parkinsons sjukdom.

Deniz Kirik har publicerat över 140 vetenskapliga artiklar vilka ha blivit citerade över 8900 gånger. Han har tilldelats prestigefyllda utmärkelser från Europeiska Forskningsrådet 2009 och 2012, och är biträdande redaktör i European Journal of Neuroscience och sitter i redaktionskommittén för den nya Nature-tidskriften Parkinson’s disease.

År 2012, med stöd från Europeiska Forskningsrådet, grundade Dr Kirik spinoff-bolaget Braingene AB, och under 2014 grundade han GeneTunes AB, och helt nyligen grundade han tillsammans med Region Skåne det nya bolaget Genovation Care AB som har målet att skapa en sjukhusinfrastruktur för kliniska prövningar inom genterapi.

Margitta Seeck

Margitta Seeck är professor i Neurologi på Geneves universitet och leder det sk Presurgical epilepsy program Geneva-Lausanne. Hon har varit ordförande för Swiss Neurophysiological Society i vilket hon fortfarande är aktivt involverad med utbildning kring EEG och epilepsi.

Margitta Seeck erhöll sin doktorsgrad på Ludwigs- Maximilians-University i München, och flyttade senare till USA för att utbilda sig i EEG och epileptology vid Beth Israel Hospital på Harvard-universitetet. Hennes huvudsakliga intressen är epilepsikirurgi, immunologisk relaterad epilepsi, neurofysiologin kring intrakraniella EEG-mätningar och EEG-baserad visualisering inom epilepsi.

Hon är författare till mer än 170 vetenskapliga artiklar om epilepsi i nationella och internationella tidskrifter, ingår i flera redaktionsråd för epilepsi-tidskrifter, och är expert åt Swiss national science foundation och andra forskningsorgan i europeiska och utomeuropeiska länder.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook