This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Vetenskapliga grundare

David Woldbye

David Woldbye, född 1963, är docent vid Köpenhamns universitet där han bland annat leder en egen forskargrupp på Laboratory of Neural Plasticity Department of Neuroscience and Pharmacology. Han var först i världen med att visa att NPY har antiepileptisk effekt in vivo, och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom detta och närgränsande forskningsområden.

Merab Kokaia

Merab Kokaia, född 1956, är professor i neurofysiologi samt föreståndare för Epilepsicentrum vid Lunds Universitets medicinska fakultet. Utöver sitt samarbete med David Woldbye kring NPY och epilepsi har Merab Kokaia även lett banbrytande studier inom optogenetik och neurotrofiner i epilepsisammanhang. Han medverkade även till de vetenskapliga upptäckter och patenterade uppfinningar som gav upphov till företagen NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) samt MaasBiolab i USA.