Vetenskapliga grundare

David Woldbye

David Woldbye, född 1963, är docent vid Köpenhamns universitet där han bland annat leder en egen forskargrupp på Laboratory of Neural Plasticity Department of Neuroscience and Pharmacology. Han var först i världen med att visa att NPY har antiepileptisk effekt in vivo, och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom detta och närgränsande forskningsområden.

Merab Kokaia

Merab Kokaia, född 1956, är professor i neurofysiologi samt föreståndare för Epilepsicentrum vid Lunds Universitets medicinska fakultet. Utöver sitt samarbete med David Woldbye kring NPY och epilepsi har Merab Kokaia även lett banbrytande studier inom optogenetik och neurotrofiner i epilepsisammanhang. Han medverkade även till de vetenskapliga upptäckter och patenterade uppfinningar som gav upphov till företagen NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) samt MaasBiolab i USA.

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook