Långtidsstudien inom CombiGenes epilepsiprojekt är en avgörande preklinisk proof-of-concept-studie vars resultat kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av CombiGenes läkemedelskandidat CG01.

Studien genomförs vid Skånes Universitetssjukhus under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare.
Merab Kokaia berättar om studien: