Lyssna på CombiGenes VD Jan Nilssons anförande på Life Science-dagen i Göteborg där han pratar om genterapi, CombiGene och – inte minst – kommande milstolpar för läkemedelskandidaten CG01 och expansion av utvecklingsportföljen.