Se och lyssna på när Jan Nilsson presenterar CombiGene på Aktiedagen.
https://www.youtube.com/watch?v=7IW7yZVAzIY

Läs Analysguidens sammanfattning av presentationen här
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/article/873569

Och Dagens Industris sammanfattning av presentationen här
https://www.di.se/bors/telegram/881c0080-5b44-45cc-9fc1-39464aed945f/