Den 1 februari var CombiGene värd för en endagarskonferens inom GeneNova-projektet

Ett av de mest spännande projekten som CombiGene är med i och som leds av Johan Rockberg, vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Peter Ekolind, CombiGenes nya COO, inledde dagen med att ge en översikt över CombiGene. Förmiddagen fortsatte sedan med presentationer. CombiGenes tillverkningspartner Viralgen beskrev olika utmaningar i produktionen av AAV-vektorer. Därefter följde en djupdykning i CombiGenes verksamhet med genomgångar av Karin Agerman (Chief Scientific Officer), Annika Ericsson (Director Preclinical Development) och Martin Linhult (Director CMC). Eftermiddagen ägnades åt genomgångar av GeneNovas spännande projekt, hur de utvecklas och vilka målen är framöver. 

GeneNova är ett femårigt tvärvetenskapligt samarbete som har inletts för att utveckla adenoassocierade virusbaserade genterapier (AAV), finansierade av akademi och industri med KTH som värd.

#Genenova, #Alfa Laval, #AstraZeneca, #Biotage, #CombiGene, #Karolinska Institutet, #KTH, #Uppsala universitet, #Vironova, #Ziccum.

Share