CombiGene forskare Esbjörn Melin deltog nyligen i the 35th International Epilepsy Congress i Dublin, Irland

Kongressen arrangeras vartannat år och samlar kliniker och forskare från hela världen för att dela kunskaper och diskutera angelägna ämnen inom epilepsi. Sessionerna omfattade förfining av prekliniska modeller och användning av nya tekniker för monitorering anfall och bildbehandling.

Ett annat ämne berörde utformningen av kliniska studier och hur man kan ta hänsyn mer relevanta parametrar vid utvärdering av behandlingsresultat. Programmet inkluderade också två offentliga sessioner arrangerade av Epilepsy Ireland, för att främja en öppen diskussion med allmänheten. Grundforskning presenterades på ett enkelt sätt som uppmuntrade alla att lyssna och förstå.

För mig som forskare med fokus på epilepsi var kongressen mycket värdefull med nya insikter och stora möjligheter till nätverkande, säger Esbjörn Melin.

https://www.ilae.org/congresses/35th-international-epilepsy-congress

Share