Annika Ericsson 4th Annual Gene Therapy Analytical Development i Boston, MA

Genterapi är ett område där det händer mycket och fort. För att hänga med i den snabba utvecklingen deltar CombiGene i alla större vetenskapliga kongresser. I slutet av november besökte CombiGenes Director Preclinical Development Annika Ericsson 4th Annual Gene Therapy Analytical Development i Boston, MA. 

”Kongressen i Boston är ett utmärkt exempel på vilket livligt forskarsamhälle genterapi verkligen är. Kongressen samlade mer än 300 analytiska experter från akademi och industri för att diskutera utvecklingen av analytiska verktyg med målet att förbättra säkerhet, kvalitet och effekt av genterapivektorer. Framsteg görs nästan dagligen, och det är mycket viktigt för CombiGene att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen så att vi vet hur nuvarande analysmetoder förbättras och vilka krav som måste uppfyllas för att få ett projekt till kliniska studier. Ledande läkemedelsföretag som AstraZeneca, Sanofi, Novartis, Bluebird Bio, Biogen, Johnson & Johnson deltog alla i kongressen, och det fanns många möjligheter att träffa dessa ledande branschexperter genom workshops, interaktiva paneldiskussioner och frågestunder”, säger Annika Ericsson.

Share