4th Gene Therapy for Neurological Disorders Europe i Amsterdam

CombiGenes Senior Program Director Alvar Grönberg besökte nyligen 4th Gene Therapy for Neurological Disorders Europe i Amsterdam. Här är en kort summering:

Konferensen innehöll många intressanta föredrag som täckte en rad ämnen, från hur man uppnår cellspecifik gentranskription till betalarnas förväntningar på genterapiprodukter. Konferensen gav en bra uppdatering av fältet och en möjlighet att interagera med personer från akademin och från andra företag.

https://genetherapy-neurological-europe.com

Share