46th Adipose Tissue Discussion Group i Edinburgh 23-24 mars 2023

Förra veckan arrangerades konferensen ”46th Adipose Tissue Discussion Group” i Skottlands huvudstad Edinburgh – en konferens som handlade om kroppens fettvävnad. Fettvävnad har flera olika funktioner, där kanske den viktigaste är att lagra fett men den utsöndrar också hormoner som behövs för att reglera kroppens näringsintag.

Det finns flera olika sjukdomar som drabbar kroppens fettvävnad, bland annat partiell lipodystrofi – en sjukdom som CombiGene arbetar med. Konferensen i Skottland utgjorde därmed ett utmärkt tillfälle för oss att ta del av den senaste forskning och att diskutera lipodystrofiprojektet CGT2.

CombiGene representerades av Annika Ericsson, Director Preclinical Development och Alvar Grönberg, Senior Program Director. Under konferensen mötte Annika och Alvar vår samarbetspartner Professor Ormond MacDougald och hans team med Rebecca Lynn Schill och Jessica Maung vid University of Michigan Medical School som för närvarande genomför viktiga studier inom CGT2-projektet.

Bland konferensens höjdpunkter märktes Jessica Maungs presentation av data från den experimentella modell som CombiGene använder i utvecklingen CGT2. Presentationen, som har titeln ”Mechanisms of adipocyte loss in mouse models of familial partial lipodystrophy 2” vann pris för konferensens bästa presentation av en ung forskare.

På bilden från vänster till höger: Rebecca Lynn Schill, Ormond MacDougald, Annika Ericsson, Alvar Grönberg och Jessica Maung.

Share