Styrelse

Aktieinnehavet är korrekt per 31 december 2023 och uppdateras varje år.

Jonas Ekblom

Styrelseordförande sedan 2023
Bio

Jonas Ekblom

Styrelseordförande sedan 2023.
Invald 2020.

Födelseår: 1965

Utbildning och erfarenhet: Jonas Ekblom är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet, har en B.Sci i kemi vid Stockholms universitet och Ph.D. i experimentell neurologi från Uppsala universitet, och post-doktorala studier från University of Southern California, School of Pharmacy i Los Angeles. Han har över 25 års erfarenhet inom life science. Jonas har haft seniora och exekutiva chefsroller i företag inom bioteknik i Sverige, USA och Schweiz, i företag som Pharmacia, Biovitrum, Promore Pharma, Sequenom, Invitrogen och BOWS Pharmaceuticals SA. Han har även utbildning inom strategisk planering och företagsledning. Jonas har publicerat mer än 60 artiklar i expertgranskade tidskrifter.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Emplipharm AB och Moberg Pharma AB. Styrelseordförande i Oblique Therpeutics AB och Ziccum AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar:
Styrelseledamot i Axelar AB, EffRx Pharmaceuticals SA, Emplicure AB, Pergamum AB, Pergasus AB, och World 5 Ventures. VD för Promore Pharma AB och det egna konsultbolaget Edge of the World Strategies Corp.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Gunilla Lundmark

Styrelseledamot sedan 2021
Bio

Gunilla Lundmark

Styrelseledamot sedan 2021

Födelseår: 1963

Utbildning och erfarenhet: Gunilla har bred erfarenhet inom life science, från såväl operativ verksamhet som strategiska befattningar och diverse styrelseuppdrag. Gunilla är för närvarande vd för Uppsala universitet Invest AB och har tidigare varit VD för Pharmanest AB, ett bolag där hon varit del av att utveckla en ny produkt inom kvinnohälsa, vilket resulterat i ett framgångsrikt utlicensieringsavtal. Gunilla har även haft ledande befattningar inom Q-Med AB (publ) i Sverige och Australien, samt inom Pharmacia. Gunilla har en B.Sc i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet och en Excecutive MBA examen i International Business Management från Uppsala universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Innehar styrelsebefattningar inom Chordate Medical Holding AB (publ.), IPF AB, SampleFacts AB, Lipidor AB (publ.), Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala universitet Projekt AB och Uppsala universitet Research Intellectual Property AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Uppsala Akademistall AB Exscale Biospecim Solutions AB, AddBio AB och Linnea Capital. Styrelseordförande i Strike Pharma AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Peter Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014
Bio

Peter Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014

Födelseår: 1970

Utbildning och erfarenhet: Peter har lång erfarenhet inom finanssektorn och är för närvarande verksam rådgivare inom finans-, strategi- och affärsutveckling. Tidigare var Peter delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde börsrevisioner inför listning på NGM-börsen. Han var också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med tyngdpunkt på förvärv och due diligence. Peter Nilsson är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och tidigare auktoriserad revisor.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i PN Finanskonsult AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i VA Automotive AB (publ) och styrelseordförande i Åhus Åkeri AB och Flisby AB.

Innehav i CombiGene AB: 77 227 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Per Lundin

Styrelseledamot sedan 2020
Bio

Per Lundin

Styrelseledamot sedan 2020

Födelseår: 1983

Utbildning och erfarenhet: Per Lundin fick sin Ph.D. vid Karolinska Institutet, är civilingenjör i bioteknik från KTH samt civilekonom från Stockholms universitet. Han har över 10 års erfarenhet i att rådge, grunda och leda bolag inom bioteknik, med fokus på affärsstrategi, vetenskapligt ledarskap, immaterialrätt och affärsutveckling. Per är medgrundare, vd och styrelseledamot för brittiska Evox Therapeutics. Innan han grundade Evox var Per med och grundade och var vd för IsletOne Therapeutics, ett bolag inom cellterapi som är en avknoppning från Karolinska Institutet. Tidigare har Per lett en europeisk affärsutvecklingskanal för Thomson Reuters IP & Science och kvalificerade sig innan det som European Patent Attorney vid en av de största europeiska immaterialrättsbyråerna. Han började sin karriär som forskare inom drug delivery hos Apollo Life Sciences.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i JDRF UK och Evox Therapeutics Ltd.

Tidigare styrelseuppdrag övriga befattningar: Styrelseledamot i IsletOne AB.

Innehav i CombiGene AB: 5 976 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Malin Almgren

Styrelseledamot sedan 2023
Bio

Malin Almgren

Styrelseledamot sedan 2023

Födelseår: 1976

Utbildning och erfarenhet: Malin har en masterexamen i biokemi från Stockholms universitet och en doktorsexamen i medicin från Karolinska Institutet. Hon har över 20 års erfarenhet av akademisk forskning och har arbetat vid välrenommerade forskningsinstitutioner som Karolinska Institutet och UCSD. Malin har en djup förståelse för områden som genetik, immunologi, neurovetenskap och onkologi, inklusive kliniska prövningar och industriella samarbeten. 
Utöver sin vetenskapliga expertis har Malin även utvecklat en andra karriär inom finans. Hon har arbetat som ansvarig för strategiska partnerskap på det svenska fondbolaget Tundra Fonder, med fokus på hållbara investeringar. Dessutom har hon arbetat som finansiell rådgivare för M&A-transaktioner inom hälsosektorn på Experia Corporate Finance Advisors. För närvarande är Malin VD för Schain Research AB, ett forskningskonsultbolag med fokus på RWE.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Experia Nordic Oy och RedSense Medical AB.

Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelseledamot i DP Services AB.

Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Ledande befattningshavare

CombiGenes ledande befattningshavare utgörs av Bolagets VD Peter Ekolind, Bolagets Chief Scientific Officer Karin Agerman samt Bolagets Chief Financial Officer Louise Aspenberg. Nedan finns information om de ledande befattningshavarna med uppgift om födelseår, när de tillträdde sina befattningar, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, engagemang i andra bolag i vilka personerna är verksamma samt aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Peter Ekolind

CEO
Bio

Peter Ekolind

CEO sedan 2023. (född 1964)

Utbildning och erfarenhet: Peter Ekolind är legitimerad sjuksköterska, diplomerad marknadsekonom samt en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har mångårig och bred erfarenhet av marknadsföring, försäljning och ledarskap från flera globala läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska företag i olika seniora roller. Han har bland annat varit verkställande direktör för Getinge Sverige och Avidicare. Under senare år har fokus legat på arbete i mindre start-ups.

Pågående uppdrag: Panion Animal Health AB och CombiGene Personal AB.  

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: COO i Xintela AB, Styrelsemedlem Nordic Gamekeeper Holding AB, senior ledarskapskonsult i NordiCare AB, VD Targinta AB och COO i CombiGene.

Ägare och verksam i följande bolag: Pekoli AB.

Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget: 43 811 

Karin Agerman

Chief Scientific Officer​
Bio

Karin Agerman

Chief Scientific Officer sedan 2018. (född 1973)

Utbildning och erfarenhet: Karin Agerman har en PhD från Karolinska Institutet inom molekylär neurobiologi samt en Executive MBA från Stockholms Universitet och har mer än femton års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin samt start-up arenan i Sverige. Hon har bland annat arbetat på AstraZeneca, Merck och Uppsala BIO, och har verkat i en rad ledande befattningar. Områdena hon verkat inom omfattar preklinisk utveckling, marknadsföring och finansiering. Hennes kontaktnät är brett inom såväl industri och akademi som inom den svenska myndighetssfären.

Inga pågående uppdrag. 
Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.

Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget : Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Louise Aspenberg

Chief Financial Officer​
Bio

Louise Aspenberg

Ekonomichef sedan 2020. (född 1976)

Utbildning och erfarenhet: Louise Aspenberg har gått det internationella ekonomiprogrammet vid Örebro Universitet. Louise är en erfaren ekonom med bred erfarenhet från finansiella och ekonomiska arbetsuppgifter. Louise har bland annat arbetat på Relation & Brand som under åren 2006-2013 var listat på Aktietorget (nuvarande Spotlight Stock Market). Louise har en gedigen kunskap inom koncernredovisning och ekonomisk rapportering för publika bolag.

Inga pågående uppdrag.
Inga tidigare uppdrag under de senaste fem åren.
Har inte varit ägare och verksam i något bolag under de senaste fem åren.

Eget och/eller närstående personers innehav i Bolaget: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.