Gå till hemsidan »

Vi vill hitta fler genterapiprojekt för inlicensiering!

CombiGene är ett internationellt erkänt genterapibolag med gedigen erfarenhet och expertis. Vi har kompetens att ta ett genterapiprojekt genom den prekliniska fasen och vet hur man interagerar med Big Pharma.

Om du har ett projekt eller en teknologi som du tror skulle passa oss och vill veta mer om våra inlicensieringsmöjligheter, vänligen kontakta oss.

Sedan 2019 driver vi ett projekt för den sällsynta sjukdomen partiell lipodystrofi och i januari 2023 ingick vi ett samarbetsavtal med det danska företaget Zyneyro för att gemensamt utveckla deras program för kronisk smärta, en sjukdom som orsakar enormt lidande och lägger en enorm ekonomisk börda på samhället.

Som företag är CombiGene intresserat av att samarbeta med såväl akademiska institutioner som bioteknik- och läkemedelsföretag för att inlicensiera och/eller i samarbete utveckla lovande terapier för svåra livsförändrande sjukdomar.

Vårt licens- och partneringarbete fokuserar på innovativa metoder, främst AAV-baserade projekt där vi har djupgående kunskaper inom flera nyckelområden. Samtidigt stänger vi inga dörrar för intressanta möjligheter inom andra teknikområden.

Våra primära terapiområden är sjukdomar inom centrala nervsystemet och metabola sjukdomar, där vi har etablerat gedigen kunskap och erfarenhet. Vi är dock inte ett företag som utesluter något på förhand – vi är öppna även för andra indikationer. Vårt huvudfokus är att göra vad vi kan för att förbättra människors liv!