VD och styrelseledamot köper aktier

Under 23-24 september köpte VD Bengt Westrin samt styrelseledamoten Peter Nilsson sammanlagt 25 000 aktier i CombiGene över öppna marknaden.

VD Bengt Westrin köpte 15 000 aktier och äger efter köpet 68 444 aktier. Styrelseledamoten Peter Nilsson köpte 10 000 aktier och äger efter köpet 127 994 aktier. Köpen insynsanmäldes till AktieTorget den 25 september.

– Kursen var gynnsam förra veckan för en köpare, konstaterar Bengt Westrin. Noteringen i maj var kraftigt övertecknad så den gången kunde jag inte få så mycket som jag tecknade för och som jag ville ha. – Aktiemarknaden är ganska volatil för närvarande, och inte bara på AktieTorget. Jag ser min investering i CombiGene i ett långsiktigt perspektiv, säger Peter Nilsson.

I samband med att insynsanmälan gjordes skedde även en korrigering av hur Bengt Westrins tidigare innehav registrerats. Det hade felaktigt registrerats som personligt, men innehavet ägs av Westrins egna helägda bolag, och registreringen ska alltså kategoriseras som ”Närstående”.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Kort om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar. www.combigene.com

MER FRÅN BOLAGET är ett nyhetsbrev från
CombiGene som innehåller allmänna nyheter och
information som inte bedöms som kurspåverkande.
Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN
finns på www.combigene.com

Dela