VD Jan Nilsson tecknar aktier i pågående nyemission

Jan Nilsson, VD i CombiGene AB (publ), har tecknat 25 000 aktier i bolagets pågående företrädesemission.

Kommentar Jan Nilsson:
”Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesverksamma liv i den svenska läkemedelsindustrin, men det är vid ytterst få tillfällen som jag känt samma entusiasm inför framtiden som jag gör inför CombiGenes möjligheter. Vår läkemedelskandidat har potentialen att hjälpa många väldigt många människor som drabbats av epilepsi till ett bättre liv. För mig är detta en av drivkrafterna att fortsätta investera i CombiGene. Långsiktigt kan en investering i CombiGene få en ännu större betydelse. Vår teknologiplattform ligger i forskningens framkant och det finns en rad andra sjukdomar som kan vara intressanta att behandla med vår teknologi. Utvecklingen av ett läkemedel mot epilepsi är bara första steget på vår resa.”

Villkoren i korthet:
Teckningskurs: 3,0 SEK
Teckningsperiod: 6 februari – 20 februari 2017

Dela