Upptagande handel teckningsoptioner

I samband med den genomförda företrädesemissionen i CombiGene AB (publ) (”Bolaget”) erhöll tecknarna teckningsoptioner av serie 2018/2019. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 31 oktober 2018 och sista handelsdag för dessa teckningsoptioner kommer att vara den 26 september 2019.

Teckningsoptioner av serie 2018/2019 ger rätt att teckna en aktie för motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med 1 september 2019 till och med den 30 september 2019. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 687 913,00 SEK genom utgivande av högst 6 879 130 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 5 847 260,60 SEK, fördelat på 58 472 606 aktier.

Dela