Studie i mänsklig hjärnvävnad visar att NPY genom Y2-receptoraktivering kan hämma den epileptiska aktiviteten

Professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare, har genomfört en viktig studie om att hämma epileptisk aktivitet genom att aktivera hjärnans Y2-receptorer. Studien genomfördes i human, läkemedelsresistent epileptisk hjärnvävnad som donerats i samband med ett kirurgiskt ingrepp utfört för att begränsa epileptiska anfall.

Studien visar tydligt att man genom att aktivera hjärnans Y2-receptorer med NPY kan hämma epileptisk aktivitet i farmakoresistent human hjärnvävnad. NPY:s verkningsmekanism är exakt den samma som CombiGene avser att uppnå med läkemedelskandidaten CG01. Resultaten är därför mycket uppmuntrande för att prova behandlingen i kliniska studier.

Resultaten från studien kan läsas här:
https://www.nature.com/articles/s41598-019-56062-1#citeas

Dela