Storägare och management demonstrerar sin tro på CombiGene genom deltagande i teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5

Från 16 november till 30 november 2020 löper teckningsperioden för CombiGenes teckningsoptioner i serie TO4 och TO5. Såväl storägare som styrelsemedlemmar och tidigare styrelsemedlemmar har meddelat bolaget att de avser att teckna aktier i CombiGene.

Deltagande i teckningsserie TO4
CombiGenes största ägare Ivar Nordqvist har meddelat sin avsikt att utnyttja sina teckningsoptioner i serie TO4. Även Peter Nilsson (styrelseledamot i CombiGene), Arne Ferstad (tidigare styrelseordförande) och Jan Nilsson (vd och styrelseledamot i CombiGene) har samtliga meddelat bolaget att de avser att utnyttja samtliga av sina teckningsoptioner.

Deltagande i teckningsserie TO5
Teckningsserie TO5 skapades i samband med den riktade emission till NYIP (Nyenburgh Holding BV) som genomfördes i augusti 2020. TO5 har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO4. NYIP, som är en ledande holländsk life-science investerare, har meddelat CombiGene sin avsikt att fullt ut teckna optionerna i serie TO5.

”Det är mycket glädjande att storägare som Ivar Nordqvist och NYIP meddelat oss att de
avser att deltaga i teckning av TO4 respektive TO5. Det betyder mycket finansiellt och skapar ytterligare energi i bolaget. På samma sätt är det mycket uppmuntrande att Peter Nilsson i CombiGenes styrelse och CombiGenes tidigare styrelseordförande Arne Ferstad också deltar i TO4”, säger CombiGenes vd Jan Nilsson i en kommentar.

Dela