Spark Therapeutics avslutar samarbetsavtalet för epilepsiprojektet CG01 med CombiGene

CombiGene meddelar idag att bolaget kommer att få tillbaka de globala rättigheterna för epilepsiprojektet CG01 från Spark Therapeutics senast den 12 januari 2024. Samarbetsavtalet mellan CombiGene och Spark Therapeutics, som ingicks i oktober 2021, avslutas som ett resultat av ett strategiskt beslut hos Spark Therapeutics att avsluta den vidare utvecklingen av CG01 inom epilepsi som en del av deras nuvarande pipeline.

”Beskedet från Spark var mycket oväntat och är självklart en stor besvikelse för alla som på olika sätt verkat för projektets framgång. Vår målsättning med CG01-projektet har hela tiden varit att utveckla en effektiv genterapi för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Jag vill tacka våra kollegor på Spark Therapeutics för den kompetens som de tillfört epilepsiprojektet. CombiGene kommer nu att noga utvärdera den situation som uppstått och utreda hur avslutandet av samarbetet ska genomföras. Vi kommer självfallet att informera marknaden så snart vi bestämt vilken väg vi kommer att välja”, säger CombiGenes vd Peter Ekolind.

Samarbetsavtalet som ingicks i oktober 2021 gav Spark den exklusiva globala licensen att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. Enligt avtalsvillkoren var CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties. CombiGene har också under samarbetet ersatts för överenskomna utvecklingskostnader.

CombiGene är inte återbetalningsskyldigt för någon av de ersättningar som bolaget erhållit från Spark Therapeutics, totalt 8,5 miljoner USD exklusive utvecklingskostnader, men inte heller berättigad till några framtida milstolpsersättningar eller royalties.

Om Spark Therapeutics
Spark Therapeutics är ett helt integrerat, kommersiellt företag som är engagerat i att upptäcka, utveckla och leverera genterapier. På Spark, en del av Roche Group, ser vi vägen till en värld där inget liv begränsas av sjukdomar. För mer information, besök www.sparktx.com och följ oss på LinkedIn.

Dela