Spännande diskussioner på BIO EUROPE i Köpenhamn

CombiGenes forskningschef Karin Agerman var inbjuden som en av 4 paneldeltagare vid BIO Europe i Köpenhamn 5-7 november 2018 för att diskutera genterapins möjligheter och utmaningar. Paneldiskussionen kretsade bland annat kring det fantastiska momentum som präglar genterapin idag (över 1000 projekt i klinisk utveckling och investeringar som överstiger USD 10 miljarder under 2018 enligt Andrew Moore, Chief Operating Officer vid ERA Consulting, som var den som arrangerade paneldebatten). Genterapin har definitivt tagit steget från att bara vara ett intressant forskningsfält till att erbjuda intressanta kliniska möjligheter.

CombiGenes VD Jan Nilsson inbjuden att presentera CombiGene vid BIO EUROPE Side Event/Neuroscience event
I anslutning till BIO EUROPE i Köpenhamn anordnades ett så kallat side event den 8 november 2018: BIO EUROPE Side Event/Neuroscience event. Evenemanget arrangerades av Invest in Skåne, Copenhagen Capacity och Medicon Valley Alliance. En liten grupp läkemedelsutvecklingsbolag var inbjudna att presentera sina bolag för representanter från industri såväl som akademi. En av de utvalda var CombiGenes VD, Jan Nilsson, som i högt tempo (hela presentationen fick ta max fem minuter) presenterade bolaget, CG01-projektet och affärsstrategin. ”Att bara ha fem minuter på sig att presentera CombiGene och vår verksamhet är så klart en utmaning. Samtidigt är det en väldigt nyttig övning eftersom man tvingas att fokusera på det som är absolut viktigast, själva kärnan i det vi arbetar med”, kommenterar Jan.

Dela