Resultat från CombiGenes celltropismstudie bekräftar att CG01 enbart når till nervcellerna i hippocampus

CombiGene har nyligen framgångsrikt slutfört en så kallad celltropismstudie med företagets genterapi CG01, som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. CG01 är avsett att nå nervcellerna i hippocampus, det vill säga de celler som utlöser de epileptiska anfallen. Den nu genomförda tropismstudien visar att CG01 fungerar precis som ämnat: den tas upp i nervcellerna i hippocampus, men inte i stödjecellerna, de så kallade gliacellerna.

Resultaten från studien är mycket uppmuntrande eftersom de är ytterligare en bekräftelse på att CG01 når hjärnans celler som avsett. Kunskapen från tropismstudien ger en detaljerad förståelse för hur CG01 fungerar och ger svar på frågor kring läkemedelskandidatens tropism som regulatoriska myndigheter har ställt.

Dela