Professor Merab Kokaia väcker internationell uppmärksamhet

CombiGenes vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia är inbjuden att tala vid världens största forum för epilepsi – the American Epilepsy Society’s Annual Meeting. https://meeting.aesnet.org/

Mötet, som äger rum 30 november till 4 december i New Orleans, USA, samlar ledande företrädare för akademi, klinik, industri och företrädare för epileptiker. Titeln på Merab Kokoais föredrag är Viral vector based gene therapy with NPY/Y2 receptors & Optogeneic approaches.

Dela