Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Stockholm

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Stockholm den 13 november 2017

https://youtu.be/0RKmS-K0SY0

Dela