Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Göteborg

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Göteborg den 27 november 2017

https://youtu.be/N3YFkNPoW_w

Dela