Panion rapporterar om säkerhetsstudie med hundar – inga negativa observationer

Panion Animal Health AB utvecklar en unik genterapi för behandling av hundar som lider av epilepsi. Panions behandling är baserad på den genterapeutiska teknologi som CombiGene utvecklat och som CombiGene har utlicensierat till Panion för användning inom det veterinärmedicinska området.

Panions säkerhetsstudie genomfördes under ledning av docent David Woldbye vid Köpenhamns universitet. De första preliminära resultaten visar att alla de behandlade hundarna har genomfört studien utan några observerade negativa effekter.

CombiGene vill ta detta tillfälle i akt och gratulera våra kollegor på Panion till den lyckosamma studien!

Dela