Ökning av aktiekapital med anledning av nyttjade teckningsoptioner TO 1

Under den första av två teckningsperioder för CombiGenes teckningsoption av serie TO 1 nyttjades 37 970 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. CombiGene tillförs därmed 284 775 kronor. Den andra och sista teckningsperioden för TO 1 sker 8-17 februari 2016.

Bolaget kommer inom kort att anmäla 37 970 aktier till Bolagsverket för registrering. Efter registreringen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 138 197 kronor fördelat på 11 381 970 aktier.

Samtliga 31 855 teckningsoptioner som tillhörde CombiGenes styrelse och ledning, eller till dessa närstående, utnyttjades.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Kort om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är noterat på AktieTorget. www.combigene.com

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela