Oberoende forskning bekräftar CombiGenes forskningsresultat och indikerar bredare användningsområde för neuropeptid Y inom genterapin.

Forskare vid två universitet i Australien har i en modell av kronisk epilepsi hos råttor visat att neuropeptid Y (NPY) på ett betydande och uthålligt sätt både reducerar längden av epileptiska anfall och att anfallen blir färre.

Resultaten är mycket intressanta eftersom försöken gjorts i en modell av generell epilepsi, vilket kan indikera att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 skulle kunna ha effekt på epilepsi i allmänhet och inte bara svårbehandlad fokal epilepsi, som är CombiGenes primära fokus. Studien visar också att andra delar av hjärnan som hjärnbarken och talamus också är mottagliga för behandling med NPY.

Uttolkningen av enskilda forskningsresultat kräver stor försiktighet, men studien vid de australienska universiteten är ytterligare en tydlig indikation på att CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har en stor utvecklingspotential.

Länk till studien:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29414380?dopt=Abstract

Dela