Nytillträdd VD utnyttjar optionserbjudande

CombiGenes nytillträdde VD, Jan Nilsson, utnyttjar ett erbjudande att köpa optioner inom ramen för det optionsprogram som beslutades av Årsstämman 4 april 2016. Jan Nilsson förvärvar 60 000 optioner från optionsprogrammet, vilket är 100 % av erbjudandet. I tillägg till förvärvet från optionsprogrammet förvärvar Jan Nilsson ytterligare 60 000 optioner från sin företrädare som VD.

 ”Förvärven om totalt 120 000 optioner återspeglar såväl den starka entusiasm jag känner inför mitt uppdrag som VD som
min optimistiska syn på CombiGenes möjligheter”, säger Jan Nilsson i en kommentar. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelseordförande Arne Ferstads försorg, för offentliggörande den 28 november 2016.

 

Om CombiGene AB 

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en
behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas motandra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.   www.combigene.com.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Arne Ferstad, Styrelseordförande Tel: +46 72 – 206 97 25
email: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och
information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN
finns på www.combigene.com 

www.combigene.com

CombiGene AB (publ)     Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden
info@combigene.com 

www.combigene.com 

Dela