Nyckelpersoner utnyttjar optionserbjudande, styrelsemedlem köper aktier

Nyckelpersoner i CombiGene AB har förvärvat de teckningsoptioner som erbjöds genom ett beslut av Årsstämman den 4e april. Totalt förvärvades 230 000 optioner, som var och en ger optionsinnehavarna rätt att i maj 2019 köpa aktier i CombiGene för ett pris av 11,1 kronor.  Den 20e maj, samma dag som dessa transaktioner, köptes 40 000 aktier på den öppna marknaden av styrelsemedlemmen Lars Thunberg.

De två vetenskapliga grundarna David Woldbye och Merab Kokaia förvärvade 80 000 respektive 60 000 optioner. VD Bengt Westrin förvärvade 60 000, och CSO Casper Götzsche förvärvade 30 000. Detta var de maximala antal som erbjöds, och dotterbolaget CombiGene Personal AB som administrerar dessa teckningsoptioner av serie TO 2 har nu 123 760 stycken TO 2 optioner kvar att erbjuda som incentives i framtiden till andra nyckelpersoner.

Transaktionerna rapporterades till AktieTorget 23e maj.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Dela