Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi

Hos epilepsipatienter uppstår läkemedelsresistenta anfall ofta i en av temporalloberna. Detta område kan, hos vissa patienter, avlägsnas på kirurgisk väg med  positiva behandlingsresultat för patienten.

Den kirurgiskt avlägsnade delen av temporalloben erbjuder ett unikt tillfälle för forskare att studera nervcellernas aktivitet i den epileptiska vävnaden och är en värdefull källa för att förstå de underliggande epileptiska mekanismerna. Den avlägsnade epileptiska vävnaden kan också användas för att genomföra prekliniska in vitro-studier och därmed väsentligt minska den risk och den kostnad som alltid uppkommer i språnget från prekliniska testmodeller till studier i människa.

Merab Kokaia, professor vid Lunds universitet och en av CombiGenes vetenskapliga grundare, har tillsammans med sitt team i tidigare studier visat att neuropeptid Y (NPY) kan påverka nervcellers förmåga att kommunicera med varandra i epileptisk vävnad från personer med läkemedelsresistent epilepsi.

I en ny studie, som ingår i den avhandling Jenny Wickhams försvarade på Lunds Universitet igår, visar professor Kokaia och hans team att NPY också har en kraftfullt reducerande effekt på epilepsiliknande aktivitet i human epileptisk hjärnvävnad. Dessa nya data ger ytterligare stöd för CG01 och möjligheten att framgångsrikt utveckla en genterapi för svårbehandlad epilepsi genom att öka NPY-signaleringen.

Dela