Merab Kokaias föreläsning ”Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?” får mycket positivt mottagande

För en tid sedan höll professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare, en föreläsning med titeln ”Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?” Föreläsningen ägde rum på Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm.

Föreläsningen var mycket uppskattad, vilket framgår av detta citat från Berit Magaard, ordförande för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

”Vi som arbetar för att förbättra epilepsivård får ofta höra att det är mycket komplicerat eftersom sjukdomen är så komplicerad. Det är ett stort, riskfyllt och dyrt arbete att utveckla nya mediciner. Då blir man glad när någon säger att genterapi kan bli ett genombrott för patienter hos vilka man kan lokalisera ett epileptiskt centrum i hjärnan. Glädjespridaren på Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm i november var Merab Kokaia, genforskare i Lund. Han tror att epilepsicentrum vid Lunds Universitetssjukhus och företaget CombiGene kan ha påbörjat kliniska prövningar om 3-5 år. Det ser vi fram emot. Framför allt alla som inte blir bättre av mediciner.”

För CombiGene är denna feedback en fantastisk inspirationskälla att fortsätta arbetet att ta Bolagets läkemedelskandidat vidare till kliniska studier.

Dela