Med rekryteringen av Pernilla Fagergren stärker CombiGene bolaget ytterligare inför de kliniska studierna i epilepsiprojektet CG01

CombiGenes epilepsiprojekt CG01 kommer under 2021 att fokusera på de avslutande prekliniska studierna. Parallellt med detta kommer bolaget att intensifiera förberedelserna inför studier i människa, så kallade kliniska studier, som är planerade att inledas under 2022. CombiGene har nu rekryterat Pernilla Fagergren till positionen som Clinical Project Manager, vilket innebär att Pernilla kommer att vara ansvarig för att förbereda och driva den första kliniska studien.

Pernilla Fagergren har en bred erfarenhet från akademi och industri. Hon har doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm och har bedrivit forskning vid Mount Sinai School of Medicine i New York, USA. Pernilla kommer närmast från Merck AB där hon arbetat som medicinsk rådgivare och manager inom neurologi. Hon arbetade dessförinnan som forskare med tidiga läkemedelsprojekt på Karo Bio AB. Hennes expertis omfattar centrala områden som läkemedelsutveckling, projektledning och neurofarmakologi. Pernilla har också lång erfarenhet av nationellt och internationellt samarbete med läkare och ledande medicinska opinionsbildare. Pernilla kommer att rapportera till CombiGenes Chief Research and Development Officer Karin Agerman.

”Jag är otroligt glad att vi lyckats rekrytera Pernilla Fagergren till CombiGene”, säger Karin Agerman. ”Pernilla har precis den djupa kunskap om läkemedelsutveckling och kliniska studier som vi söker. Hennes erfarenhet från internationellt arbete inom såväl industri och akademi kommer att vara av avgörande betydelse när vi nu intensifierar förberedelsearbetet inför den första studien i människa inom vårt epilepsiprojekt CG01.”

Dela