Med rekryteringen av Martin Linhult inleder CombiGene processen att stärka bolaget inför de kliniska studierna i epilepsiprojektet CG01

CombiGenes epilepsiprojekt CG01 kommer under 2021 att fokusera på de avslutande prekliniska studierna, inte minst de viktiga biodistributions- och toxikologistudierna, med målsättningen att påbörja studie i människa, så kallade kliniska studier, under 2022. Ett centralt område för såväl de avslutande prekliniska studierna som kommande kliniska studier är GMP-tillverkning av CG01. CombiGene har därför rekryterat Martin Linhult, som bolagets CMC-expert (Chemistry, Manufacturing and Controls) med tillträde i december 2020. Utöver sin expertis inom CMC-området kommer CombiGene ha stor nytta av hans erfarenhet av ta läkemedelsprodukter hela vägen till marknad.

Martin Linhult har doktorerat inom molekylärbiologi vid KTH i Stockholm (1998-2003) och har en Master of Chemical Engineering från samma lärosäte. Därutöver har Martin en gedigen erfarenhet från ett antal seniora positioner inom svensk läkemedelsindustri och är van vid att interagera med regulatoriska myndigheter på internationell nivå, bland annat FDA och EMA. Martin har arbetat inom alla delar av produktionen av biologiska läkemedel och var ansvarig för att bygga upp produktionsenheten på Octapharma. Martin kommer primärt att arbeta med de olika aspekterna av tillverkningen av läkemedelskandidaten CG01 som nu går in i ett mycket intensivt utvecklingsskede. Martin kommer att rapportera till CombiGenes Chief Research and Development Officer Karin Agerman.

“Jag är otroligt glad att vi lyckats rekrytera Martin Linhult till CombiGene”, säger Karin Agerman. ”Martin har precis den djupa kunskap inom alla delar av produktion av biologiska läkemedel som vi söker och har utöver detta erfarenhet av att ta en produkt hela vägen till marknad. Hans breda internationella erfarenhet av regulatoriska frågor kommer att vara till stor nytta i den fortsatta utvecklingen av CG01.”

CombiGene fortsätter nu processen att stärka bolaget med ytterligare en till två personer.

Dela