Med rekryteringen av Esbjörn Melin stärker CombiGene bolagets vetenskapliga position ytterligare

CombiGenes epilepsiprojekt CG01 befinner sig i sen preklinisk fas och bolaget intensifierar för närvarande förberedelserna inför det kliniska programmet, där fas I-studien är planerad att inledas under 2022. För det kliniska programmet kommer CombiGene att använda GMP-producerat material och för de senare faserna behövs en mer avancerad metod fram för att analysera den biologiska aktiviteten. Eftersom utvecklingen av en sådan analysmetod tar relativt lång tid rekommenderade den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA vid det senaste rådgivningsmötet att CombiGene påbörjar detta arbete så snart som möjligt. CombiGene har därför rekryterat Esbjörn Melin till tjänsten som industriell post-doc så att detta arbete påbörjas omgående.

Esbjörn Melin har varit doktorand hos professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare, och doktorerade under hösten 2020 med avhandlingen Advancing gene therapy for epilepsy. Translational pre-clinical studies with neuropeptide Y and glial cell-line derived neurotrophic factor. Esbjörn har därmed djupa kunskaper om CombiGenes epilepsiprojekt och var bland annat huvudansvarig för det praktiska utförandet av den kroniska studien med CG01 som genomfördes i samarbete mellan professor Kokaia och docent David Woldbye, CombiGenes andra vetenskapliga grundare.

Esbjörn kommer att ansvara för utvecklingen av analysmetod för att mäta den biologiska aktiviteten hos CG01 och parallellt med detta arbete även utföra andra studier för att etablera ytterligare evidens kring neuropeptid Y och dess receptor Y2, de två aktiva substanserna som är kodade i CG01.

”Jag är mycket glad över rekryteringen av Esbjörn Melin”, säger Karin Agerman, CombiGenes Chief Research & Development Officer. ”Genom sin forskning har han byggt upp en djup vetenskaplig förståelse av epilepsi och CG01:s verkningsmekanism och kommer därmed bidra till utvecklingen av CG01 och stärka bolagets vetenskapliga position ytterligare.”

Dela