Köpenhamns universitet har blivit ny aktieägare

Som följd av en aktieöverlåtelse från CombiGenes vetenskaplige medgrundare David Woldbye är Köpenhamns universitet ny aktieägare i CombiGene och har 1,9 % av bolagets aktier. Överlåtelsen baseras på ett gemensamt avtal från 2007.

Köpenhamns universitet har blivit ny aktieägare i CombiGene och har nu 216 000 aktier. Överlåtelsen baseras på ett avtal från tiden för en PCT patentansökan 2007, vilket stipulerade att överlåtelsen skulle ske när CombiGene blivit ett publikt och noterat bolag.

"Vi är stolta över att ha det välrenommerade Köpenhamns universitet som en av våra aktieägare", säger CombiGenes styrelseordförande Arne Ferstad. "Det återspeglar också värdet i det pågående svensk-danska samarbetet".

Efter att transaktionen genomfördes 12 januari 2016 äger Köpenhamns universitet 1,9 % av aktierna i CombiGene och David Woldbye äger 1.9 %.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om Köpenhamns universitet

The University of Copenhagen is the largest university in Denmark and recognised as one of Europe's leading universities. Six faculties and the Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) constitute the backbone of the University and the intellectual playground for 5,500 researchers and 40,000 students. The University of Copenhagen is ranked no 7 in Europe on the Leiden Ranking 2015 and is on the Top 50 list of institutions publishing articles in Nature and Science journals. www.ku.dk

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela