Kandidatvektor vald

CombiGene har nu valt den vektor som ska bli föremål för fortsatt karakterisering och vidareutveckling till en produkt för behandling av patienter med epilepsi. Valet av denna kandidatvektor, vilken har getts beteckningen CG01, har baserats dels på resultaten från två tidigare studier och dels på resultaten från två nya studier.

Redan 15 februari meddelade bolaget att två studier, vilka handlade om hur NPY och Y2 uttrycks in vivo av den serie vektorer som bolaget låtit tillverka, framgångsrikt hade slutförts. Bolaget meddelade också att nästa viktiga steg var två olika studier av den antiepileptiska effekten från dessa vektorer och att senast i juni välja kandidatvektor. Resultat från dessa två nya studier föreligger nu, och har alltså möjliggjort det viktiga valet av kandidatvektor. Valet innebär bland annat att de fortsatta prekliniska farmakologi- och toxikologistudierna enbart görs med denna kandidatvektor och inte med en hel serie av vektorer som hittills varit fallet sedan CombiGene sommaren 2015 startade sin målinriktade produktutveckling.

Docent David Woldbye, som tillsammans med professor Merab Kokaia och styrelseledamoten och storägaren Lars Thunberg grundade CombiGene, kommenterar: "För ett år sedan stod vi på en stark vetenskaplig grund, men vi hade ännu inte designat eller testat en vektor som skulle kunna fungera som kommersiell produkt. Men nu är vi där". VD Bengt Westrin tillägger: "Det här har gått fort och bolaget är mycket nöjt med den kontraktsforskning som utförts av Davids och Merabs respektive forskargrupper. Detta är en viktig milstolpe för CombiGene".

Kandidatvektorn CG01 innehåller de två transgenerna NPY och Y2, och karakteriseras i övrigt av sin s k serotyp och av den ordningsföljd i vilken NPY- och Y2-transgenerna sitter, samt av en rad andra funktionella element. Vektorns exakta sekvens och identitet offentliggörs dock inte i nuläget.

För ytterligare information:                                         

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela