Jan Nilsson lämnar positionen som vd för CombiGene – COO Peter Ekolind tillträder som ny vd den 1 september 2023

CombiGene AB (“CombiGene”, “Bolaget”) meddelar idag att vd Jan Nilsson kommer att lämna sin position som vd för Bolaget den 1 september 2023 då Bolagets nuvarande COO Peter Ekolind kommer att ta över som vd i enlighet med gällande successionsplan.

Peter Ekolind har lång erfarenhet av ledarskap från läkemedels- och medtechbranschen. Mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar har gett Peter goda kunskaper inom produktutveckling, försäljning, marknadsföring, preklinisk utveckling och GMP-tillverkning. Peter har innehaft flera seniora positioner som bland annat affärsområdeschef, COO och vd. Han har, i allt från stora multiinternationella företag till små utvecklingsbolag, arbetat med affärsutveckling, kapitalisering, internationalisering, förändringsarbete, innovationsfrågeställningar, offentlig upphandling, förhandling och forskningssamarbeten med universitet och högskolor. Peter har varit Chief Operating Officer på CombiGene sedan september 2022.
 
”Låt mig börja med att tacka Jan för hans fantastiska insatser för CombiGene, inte minst i samband med avtalet med Spark Therapeutics. Under hans tid som vd har CombiGene utvecklats från ett litet bolag med ett projekt till det CombiGene vi ser idag – ett plattformsföretag med flera aktiva projekt, intensiv affärsutveckling, gott renommé och breda kontaktytor mot den internationella genterapivärlden. Samtidigt som jag tackar Jan vill jag välkomna Peter Ekolind som ny vd för CombiGene”, säger CombiGenes styrelseordförande Jonas Ekblom. ”För mig som styrelseordförande i CombiGene är det mycket tillfredsställande att vi nu planenligt genomför detta vd-byte enligt tidigare utarbetad successionsplan. Peter Ekolind och jag ser nu framemot att tillsammans med övriga styrelsen och alla anställda på CombiGene fortsätta att utveckla Bolaget till ett allt starkare och allt attraktivare genterapibolag”, avslutar Jonas.
 
Jan Nilsson kommer på konsultbasis fortsätta att bistå CombiGene, bland annat genom Bolagets engagemang i det nybildade CCRM Nordic AB, där Jan nyligen valdes till styrelseordförande.

Dela