Jan Nilsson har utsettstill ny VD i CombiGene

Styrelsen för CombiGene har utsett Jan Nilsson till ny VD. Jan efterträder Bengt Westrin och tillträder sin nya post 1 oktober 2016.

Jan Nilsson har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom life science, både i publika och privata bolag, nationellt och internationellt.

Jan har senast varit engagerad i NeuroVive Pharmaceutical AB där han sedan 2010 innehaft olika roller och varit med och utvecklat bolaget till den position det har idag.

Jan Nilsson tillträder sin post den 1 oktober. Bengt Westrin arbetar tillsammans med Jan under en övergångsperiod. Detta underlättar för Jan att snabbt sätta sig in i bolagets historia, nuläge och framtida utmaningar och mål.

Tack till Bengt Westrin
”Jag vill, å hela bolaget och dess aktieägares vägnar, uttrycka vår uppskattning för Bengt och önskar honom all lycka till i sina fortsatta utmaningar” säger styrelseordförande Arne Ferstad

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelseordförande Arne Ferstads försorg, för offentliggörande den 26 september 2016.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Arne Ferstad, styrelseordförande
Tel: 072 – 206 97 25
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Dela