Human expression study bekräftar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat CG01

CombiGene har i samarbete med lektor David Woldbye vid Köpenhamns Universitet och professor Merab Kokaia vid Lunds Universitet genomfört en så kallad ”human expression study”, dvs en studie i mänsklig epileptisk hjärnvävnad. En liknande studie med positiva resultat har tidigare genomförts med direkt applicering av neuropeptid Y på samma typ av mänsklig hjärnvävnad.

Neuropeptid Y är den signalsubstans som CG01 uttrycker i hjärnan via gener. Detta är emellertid den första studien i mänsklig vävnad som genomförs med CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Initiala data från studien visar att den terapeutiska genen som ingår i CG01 uttrycks i mänsklig epileptisk hjärnvävnad, dvs att cellerna faktiskt tar emot genen vid läkemedels-kandidatens applicering. Studien bekräftar för första gången att tekniken att administrera gener av läkemedelskandidaten fungerar i mänsklig vävnad.

Den mänskliga vävnad som använts i studien är unik eftersom den kommer från epilepsipatienter som är resistenta mot traditionell medicinering. Det är just denna patientgrupp som CombiGene initialt avser att behandla med CG01. Det är därför mycket uppmuntrande att CG01 uttrycker den terapeutiska genen i hjärncellerna i vävnaden från dessa potentiella pati enter. Finala data från studien beräknas vara klara under första kvartalet 2018.

”Studien är ett viktigt steg i utvecklingen av CombiGenes läkemedelskandidat”, säger lektor David Woldbye, en av CombiGenes vetenskapliga grundare. ”Genom studien har vi fått ytterligare en indikation på att CG01 har potential att bli en viktig del i behandlings arsenalen för de epilepsipatienter som det idag saknas verksamma läkemedel för.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017.

Dela