Horizon 2020 fortsätter satsningen på CombiGenes epilepsiprojekt

Med den tredje utbetalningen från Horizon 2020 har EU-programmet hitintills satsat 2,85 miljoner EUR av total 3,36 miljoner EUR på CombiGenes epilepsiprojekt CG01

Den 15 maj 2018 meddelade CombiGene att Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och
utveckling – satsar 3,36 miljoner EUR på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av genterapiprojektet CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi.

Horizon 2020-programmet löper över flera år och den initiala betalningen uppgick till 1,51 miljoner EUR. Den andra utbetalningen, som skedde i november 2019, uppgick till 1,21 miljoner EUR.

Efter noggrann genomgång av CG01-projektet av EU och deras externa granskare har CombiGene idag fått en tredje utbetalning om 130 000 EUR.

Totalt har CombiGene erhållit 85 procent av det totala anslaget. CombiGene förväntar sig att få ytterligare en till två utbetalningar innan totalbeloppet om 3,36 miljoner EUR har uppnåtts.

”Utbetalningen från Horizon 2020 är ytterligare en bekräftelse på de framsteg som gjorts inom CG01-projektet, inte minst det arbete vi genomför för att utveckla en kommersiellt användbar och framtidssäkrad produktionsmetod”, säger Karin Agerman, Chief Research and Development Officer på CombiGene.
”Utöver att vi fått vår projektrapport godkänd och pengarna utbetalade, har vi också fått positiv feedback och värdefulla rekommendationer från Horizon 2020:s externa granskare. Att vårt epilepsiprojekt är ett av de projekt som Horizon 2020 valt att satsa på betyder mycket för CombiGene. Utöver det kapital som tillförs projektet är det också en betydande kvalitetsstämpel på vårt utvecklingsarbete och våra kommersiella möjligheter.”

Dela