Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen

CombiGene hade ett mycket intensivt år 2017 med tre lyckosamma prekliniska studier. Tack vare de goda resultaten från dessa studier förbereder CombiGene nu nästa viktiga steg på vägen till färdigt läkemedel genom att tillsammans med brittiska CGT Catapult påbörja arbetet att utveckla tillverkningsmetod för bolagets läkemedelskandidat CG01. Det är för att finansiera denna utveckling som CombiGene för närvarande genomför en företrädesemission i vilken hela styrelsen deltar. Såväl styrelseordförande Arne Ferstad som VD Jan Nilsson tecknar mer än sina andelar i emissionen.

Styrelseordförande Arne Ferstad kommenterar:
”Att jag nu tecknar aktier utöver min andel i emissionen är ett uttryck för min starka tilltro till genterapi i allmänhet och till CombiGene i synnerhet. 2017 var ett genombrottsår för genterapin med två FDA-godkännande. Ett exempel på hur intressant genterapi börjar bli är det strategiska samarbetet mellan Voyager Therapeutics och AbbVie som annonserades nyligen. Voyager får en upfront-betalning om 69 miljoner USD med möjlighet att få upp till 155 miljoner USD i delmålsbetalningar under preklinik och fas 1-studier för en genterapi som utvecklas för att behandla Alzheimers sjukdom.”

VD Jan Nilsson sammanfattar sin syn på bolaget:
”CombiGene har kontinuerligt levererat enligt uppsatta mål och fastställda tidsplaner. 2017 var ett utmärkt exempel på detta. Under förra året genomförde vi, precis som planerat, tre viktiga prekliniska studier. De positiva resultaten från dessa studier gör att vi nu kan gå vidare och utveckla tillverkningsmetod för vår läkemedelskandidat CG01 med målet att därefter någon gång 2019/2020 kunna påbörja de första kliniska studierna. Beslutet att teckna aktier utöver min andel i den pågående företrädesemission var mycket lätt att fatta.”

Villkoren i korthet:
Teckningskurs: 3,40 SEK
Handel med teckningsrätter: 12 februari – 26 februari 2018
Teckningsperiod: 12 februari – 28 februari 2018
Läs mer om emissionen: https://combigene.com/ir/emission/

Dela