Genvektorer levererade

Ett antal genvektorer levererades till CombiGene den 4 november från Auckland-baserade företaget GeneDetect®. Genvektorerna blir nu föremål för en serie ex vivo- och in vivo-studier som på CombiGenes uppdrag sker på Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet, med målet att välja en kandidat-vektor för fortsatt utveckling till en behandling av epilepsipatienter.

Leveransen hade ursprungligen planerats till slutet av augusti men i dialog med GeneDetect beslöt sig CombiGene för att utöka beställningen till fler vektorer och även låta GeneDetect utföra ytterligare funktionalitetstester, vilket bidrog till att leveransen skedde ca två månader senare. Den totala kostnaden för CombiGene blev cirka 1 miljon kronor. Forskare på båda sidor Öresund har stått standby och väntat på vektorerna, men kan nu börja screena dem i ett antal ex vivo- and in vivo-modeller. Studier på patienter kommer dock inte att ske förrän tidigast sent 2017 eller 2018 och kommer att kräva GMP-tillverkad vektor och i större mängder än den nu aktuella leveransen.

”Det är inte bara ett stort antal vektorer”, säger CombiGenes medgrundare David Woldbye. ”De representerar också unika DNA sekvenser som aldrig förut tillverkats eller testas, varken inom akademin eller i industrin”. CombiGenes VD Bengt Westrin tillägger ”Det utökade antalet vektorer var en ganska stor investering för oss, men jag är helt övertygad att vi tog rätt beslut. Genom att testa fler vektorer kommer vi dels att optimera sannolikheten att hitta den allra bästa, och dels att ha en bättre position när vi ska presentera våra resultat och planer för de regulatoriska myndigheterna”.

”Vi är stolta över att få vara leverantör till CombiGene. Det är ett litet bolag men de verkar målinriktade i vad de gör” säger Dr Steve Marshall som är vice VD på GeneDetect. ”Den här ordern var faktiskt större än vad vi är vana att se från liknande bolag.”

GeneDetect är en världsledande tillverkare och leverantör av genvektorer och liknande produkter och tjänster till offentliga forskningsinstitutioner liksom till läkemedels- och bioteknikföretag, och har levererat vektorer till flera högprofilerade utvecklingsprojekt inom genterapiområdet.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om GeneDetect®
GeneDetect is a privately owned bioscience company with offices located in North America (Sarasota, Florida) and the Asia-Pacific region (Auckland, New Zealand). GeneDetect develops, manufactures and markets more than 4,000 products for the life sciences market. The company is globally focused with customers in over 40 countries and uses cutting edge e-commerce functionality to allow scientists worldwide to order its products online. Real-time pricing in multiple currencies, multi-currency billing, real-time credit card processing and a specialized ability to ship perishable goods to any location on the planet within 96 hours ensures a global customer base. www.genedetect.com

Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela