GeneNova samarbetar för att utveckla adenoassocierade virusbaserade genterapier

Unikt innovationssamarbete finansierat av akademi och industri
 
Ett femårigt tvärvetenskapligt samarbete har inletts för att utveckla adenoassocierade virusbaserade genterapier (AAV), finansierade av akademi och industri med KTH som värd för det nyligen finansierade Vinnova Innovation Milieu, GeneNova.
 
AAV-baserade genterapier har potential till botande behandling av en rad allvarliga sjukdomar. En av de nuvarande tekniska begränsningarna är de höga tillverkningskostnaderna och det begränsade utbudet.
 
En unik samling av världsledande svenska teknik- och tjänsteleverantörer, läkemedelsföretag och andra aktörer har gått samman för att etablera GeneNova-samarbetet vilket syftar till nydanande strategier för utveckling och bioproduktion av dessa avancerade terapier. GeneNovas gemensamma vision är att innovera och tillämpa nya tekniska lösningar under hela läkemedelsutvecklingsprocessen.
 
Samarbetet stöds av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och partnerbolagen med drygt 110 MSEK i total budget för åren 2021-2026. Aktörerna i GeneNova utgörs av: Alfa Laval, AstraZeneca, Biotage, CombiGene, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet, Vironova, Ziccum.
 
Johan Rockberg, föreståndare och professor i proteinteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm:
”Jag är oerhört hedrad och mycket glad över att leda GeneNova-teamet med en så bred representation av experter med ett kunnande inom hårdvara, automatisering, mekanik, AI, matematik och vidare till protein- och cellteknik, bioprocessutveckling, separation, läkemedelsupptäckt, neurologi, virologi och formulering. Om fem år siktar vi på att kunna se tillbaka på hur vi har bidragit med många nya perspektiv, tekniker och tillämpningar för genterapiutveckling till gagn för patienterna.”
 
Jan Nilsson, VD CombiGene:
”På CombiGene är vi stolta över att vara en del av detta banbrytande projekt. Att bryta ny mark och flytta barriärer är kärnan i vårt DNA, och vi är glada över att samarbeta med några av Sveriges ledande experter inom akademi och industri. AAV-baserade genterapier har fantastiska möjligheter att skapa nya behandlingar, och om vi dessutom kan utveckla nya och billiga produktionsmetoder skulle fördelarna vara enorma.”

Dela