Förtydligande om nyemission

De units som emitterades genom beslut i styrelsen den 22 augusti 2018 bestod av såväl aktier som teckningsoptioner. Aktierna gavs ut med stöd av ett bemyndigande som årsstämman hade lämnat till styrelsen på förhand. Eftersom det när årsstämman hölls inte var klart hur kapitalanskaffningen skulle struktureras omfattade bemyndigandet emellertid inte teckningsoptioner. Därför har styrelsen nu sammankallat en extra bolagsstämma för att besluta om att i efterhand godkänna utgivandet av teckningsoptionerna.

De som utnyttjade uniträtter för att teckna units i emissionen har tilldelats BTU. Dessa kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner när emissionen har registrerats. Sådan registrering beräknas ske omkring vecka 42. BTU är upptagna till handel på Spotlight och kommer fortsatt att kunna handlas där.

Dela