Förtydligande avseende BTU

CombiGene har tidigare idag informerat marknaden om att bolaget sammankallar en extra bolagsstämma för godkännande av utgivande av de teckningsoptioner som är en del av de units som emitterades den 22 augusti 2018.

Innebörden av detta är att inget formellt godkännande av utgivandet av teckningsoptionerna finns för närvarande. Vid sondering bland de större aktieägarna har ägare till omkring 30 procent av aktierna ställt sig bakom styrelsens förslag att godkänna emissionen av teckningsoptionerna men innan beslutet fattas finns en teoretisk risk att stämman inte godkänner emissionen av teckningsoptionerna. I så fall kommer teckningsoptionerna inte att kunna registreras eller bokas ut till dem som tecknat units och tilldelats BTU. Bolaget bedömer risken för att detta ska inträffa som mycket låg, eftersom det skulle innebära att man röstar emot en kapitalisering av bolaget på ett sätt som ingen aktieägare gynnas av, men om det ändå skulle ske kommer bolaget att vidta åtgärder för att på annat sätt säkerställa att de som tecknat units ska erhålla teckningsoptioner med samma villkor som dem som styrelsen beslutade om den 22 augusti 2018.

Dela