Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i CombiGene AB har Lars Thunbergs ägarandel i CombiGene minskat till under 20 procent

Lars Thunberg är styrelseledamot och störste ägare i CombiGene AB. Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemission om 4 720 637 nya aktier har Lars Thunbergs ägarandel minskat från 24,5 procent till 18,2 procent av röster och kapital.

”Min tro på CombiGenes potential är fortsatt stark, vilket återspeglar sig i mitt stora engagemang i Bolaget och att jag tecknade 120 000 aktier i företrädesemissionen”, säger Lars Thunberg i en kommentar.

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.   www.combigene.com.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ) Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Dela