FDA godkänner Novartis genterapi för behandling av akut lymfatisk leukemi

Detta den första genterapiprodukten med godkännande för den amerikanska marknaden och därmed en historisk milstolpe för genterapin i stort.

30 augusti 2017 är en historisk dag för genterapin! FDA (det amerikanska läkemedelsverket) har just godkänt den första genterapin för den amerikanska marknaden. Genom att godkänna Kymriah från läkemedelsbolaget Novartis för vissa pediatriska patienter och ungdomar med en form av akut lymfatisk leukemi har de visat sitt förtroende för säkerheten och behandlingseffektiviteten i en genterapiprodukt.

Detta är högst troligt det första i en rad av godkända genterapier som vi kan förvänta oss under de närmaste åren – både i USA och i Europa.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Dela