Epilepsiprojektet avancerar genom optimeringsaktiviteter av CGO1 inför studier i människa

I juni höll CombiGene och Spark Therapeutics det halvårsvis återkommande Joint Research Committee-mötet i Stockholm för att ta fram en detaljerad plan för de kommande sex månaderna. Betydande framsteg har gjorts inom genterapiområdet sedan CG01 först utvecklades, både vad gäller tillverkning och formulering av genterapier. För epilepsiprojektet CG01 innebär detta att det nu är den perfekta tidpunkten att dra full nytta av denna nya och viktiga kunskap och optimera några av komponenterna i projektet innan det går vidare mot kliniska studier.

CombiGene och Spark utnyttjar nu bolagens kombinerade styrka i arbetet med optimeringen av AAV vektorn för att uppnå förbättrad täckning av de regioner i hjärnan som drabbats av epilepsi.

”Joint Research Committee-mötet i Stockholm var mycket produktivt och visade återigen att vi har en perfekt partner i Spark”, säger Karin Agerman, Chief Scientific Officer på CombiGene. ”Jag är verkligen glad över beslutet att optimera några av komponenterna i projektet. Genom att göra detta kommer vi att befinna oss i en mycket mer fördelaktig position när projektet går in i studier i människa”, avslutar Karin.

Om CG01
CG01 är en unik genterapikandidat som riktar sig till en stor patientpopulation för att möta ett ouppfyllt behov inom epilepsibehandling. Epilepsi är ett stort globalt medicinskt problem med cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi som beräknas tillkomma varje år i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina. CG01 befinner sig i ett sent prekliniskt skede och produktionsplattformen, som utvecklats gemensamt av CombiGene och dess partners Charles River (tidigare Cobra Biologics Ltd.) och Viralgen, uppfyller alla kvalitetskrav och är skalbar för att möta alla framtida behov, från begränsade volymer för prekliniska och kliniska studier till full kommersiell produktion.

Om Spark Therapeutics
Spark Therapeutics är ett helt integrerat, kommersiellt företag som är engagerat i att upptäcka, utveckla och leverera genterapier. På Spark, en del av Roche Group, ser vi vägen till en värld där inget liv begränsas av sjukdomar. För mer information, besök www.sparktx.com och följ oss på LinkedIn.

Dela