Dotterbolag sponsrar veterinärmedicinsk studie

Den 25 augusti beslutade styrelsen i CombiGene Vet AB, som är ett helägt dotterbolag till CombiGene AB, att sponsra en dansk veterinärmedicinsk studie med 216 000 kr. Studiens mål är att behandla ca 10 hundar, som lider av icke-behandlingsbar epilepsi, med genterapeutisk uppreglering av neurotransmittorn NPY samt receptorn Y2. Hundarna rekryteras från ett antal danska veterinärkliniker och behandlingen sker med medgivande av hundarnas ägare och behandlande veterinär. Förhoppningen är att se en botande eller lindrande effekt.

Studien är redo att starta och utbetalningen av dessa sponsormedel ska ske omgående. Några villkor för sponsringen ställs inte från bolagets sida, förutom att få ta del av en slutrapportering vilken dock inte förväntas komma förrän under första kvartalet i 2016. Beslutet att bilda CombiGene Vet AB togs av CombiGene AB 30 juni i år, och bolaget registrerades 12 augusti.

– Gruppen av veterinärer och forskare som ska genomföra denna studie skrev snabbt ihop en kort men bra ansökan till oss och vi är glada att nu kunna betala ut pengarna, säger CombiGene Vet:s styrelsemedlem Lars Thunberg. Om studien faller väl ut är det väldigt positivt, men vi vill inte gå händelserna i förväg utan avvaktar nu hur det kommer att gå.

Kort om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är noterat på AktieTorget. www.combigene.com

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela