Doktorsavhandling bekräftar den smärtlindrande effekten hos COZY01 och COZY02

STOCKHOLM — Den 25 januari 2023 försvarade Gith Noes-Holt vid Köpenhamns universitet framgångsrikt sin avhandling ”Development and investigation of AAV gene therapies and peptide inhibitors treating chronic pain”. Avhandlingen är baserad på fyra separata vetenskapliga manuskript som rapporterar robusta smärtlindring av så väl COZY01 (peptidbehandling) som COZY02 (AAV-behandling) i experimentella modeller. Smärtprogrammet COZY drivs gemensamt av CombiGene och Zyneyro.
 
I avhandlingen presenteras för första gången prekliniska effektdata från behandling med den peptid som utgör CombiGenes and Zyneyros läkemedelskandidat COZY01. COZY01 är en ny molekyl med samma smärtlindrande effekt i olika experimentella smärtmodeller som en tidigare version av molekylen, men med en del förbättrade egenskaper som gör den bättre lämpad för läkemedelsutveckling.
 
I de prekliniska studier som genomförts med genterapibehandling (COZY02) uppnås också effektiv och långvarig smärtlindring, vilket är exakt det som denna behandling syftar till.
 
”De data som presenteras i Gith Noes-Holts avhandling är mycket positiva. På CombiGene ser vi nu fram emot att tillsammans med våra kollegor på Zyneyro fortsätta den spännande utvecklingen av detta lovande program och räknar med att kunna ta peptidbehandling COZY01 till klinisk utveckling inom några år. Genterapin COZY02 behöver ytterligare tid för att nå samma punkt i sin utveckling, men är ur ett medicinskt perspektiv minst lika intressant som COZY01”, säger Alvar Grönberg, Senior Program Director på CombiGene.
 
Om smärtprogrammet COZY
Smärtprogrammet COZY utvecklas för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till. Detta är möjligt tack vare att Zyneyros forskare har identifierat en ny biologisk verkningsmekanism vilken utgör grunden för de två separata projekten, vilka också utvecklades av Zyneyros forskare medan de fortfarande var vid Köpenhamns universitet. Programmet består av två projekt: en peptidbehandling (kortvarig behandling) och en genterapibehandling med potentiellt livslång effekt. Patientens sjukdomsbild och eventuella andra faktorer kommer potentiellt att styra valet av terapi, COZY01 eller COZY02. Programmet drivs gemensamt av CombiGene och Zyneyro och projektets kostnader och framtida intäkter delas lika mellan de två företagen.
 
Om Zyneyro ApS
Zyneyro grundades av en grupp forskare från institutionen för neurovetenskap vid Köpenhamns universitet och en grupp entreprenörer från Marigold Innovation som tillsammans har lång erfarenhet av alla aspekter av tidig läkemedelsutveckling och företagande. Bolagets forskare har i mer än 15 år arbetat för att förstå hjärnans och nervsystemets förmåga att anpassa sig till påverkan från omgivande miljö. Zyneyros mål är att omsätta denna kunskap om modulering av neuronal interaktion för att utveckla ett antal läkemedelskandidater. De projekt som ingår i samarbetet med CombiGene avser behandling av smärta. Zyneyro avser också att utveckla andra läkemedelskandidater för andra indikationer än smärta.
 
 
Läs ”Genevägen”, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som bedöms inte ha någon inverkan på aktiekursen. ”Genevägen” och pressmeddelanden finns tillgängliga på www.combigene.com

Dela