Delårsrapport januari – september 2023 för CombiGene AB (publ)

Juli – september 2023
• Nettoomsättning: 992 (5 213) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 173 (8 285) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -8 403 (3 953) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,42 SEK (0,20).

Januari – september 2023
• Nettoomsättning: 4 948 (21 354) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 588 (20 888) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -29 305 (5 785) TSEK.
• Resultat per aktie: -1,48 kr (0,29).
• Likvida medel: 107 187 (144 940) TSEK.

Händelser under perioden
• Epilepsiprojektet avancerar genom optimeringsaktiviteter av CGO1 inför studier i människa. (5 september)
• CombiGene väljer CDMO-partner till smärtprojektet COZY01 (15 september)

Händelser efter periodens utgång
• Spark Therapeutics avslutar samarbetsavtalet för epilepsiprojektet CG01 med CombiGene. (14 oktober)
• CombiGene och Zyneyro väljer första indikation i smärtprojektet COZY01 (26 oktober)
• CombiGene väljer Charles River som preklinisk toxikologipartner i smärtprojektet COZY01 (31 oktober)

Dela